🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81560

EXO 94 Imprægnering 500ml


149,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 94 Vand- og Snavsafvisende Spray: Hold Dine Materialer Beskyttet

Effektiv Beskyttelse for Alle Typer Tekstiler og Læder

EXO 94 er den ultimative beskyttelse til alle dine tekstiler og læderprodukter, fra bilens polstring til sko og tasker. Denne beskyttende spray gør det nemt at bevare dine sæder, tekstiler, sko og meget mere fri for snavs og væsker.

Usynlig Beskyttelsesfilm: Vandafvisende og Åndbar

  • EXO 94 danner en usynlig beskyttelsesfilm, der effektivt afviser vand og snavs.
  • Beskyttelsesfilmen er åndbar, hvilket betyder, at dine materialer forbliver komfortable og åndbare.

Super Nem Brug

  • Omryst flasken før brug.
  • Sprøjt jævnt på den rengjorte overflade med en afstand på 25 cm.
  • Lad produktet tørre i 30 minutter.
  • Ved anvendelse på lak og kunststof anbefales det at udføre en test først.
  • Bemærk: Produktet er højantændeligt.

EXO 94 Vand- og Snavsafvisende Spray giver langvarig beskyttelse og er utrolig nem at bruge. Bevar dine materialer i perfekt stand og beskyt dem mod uventede pletter og væsker med denne effektive spray.

Faremærkninger:

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.