Fri fragt på ordre over 750 kr.

GRUNDET BLACK FRIDAY KAN DU OPLEVE EKSTRA LEVERINGSTID PÅ 2-3 DAGE TAK FOR DIN FORSTÅELSE.

Leveret til pakkeshop kun 39 kr.

EXO  |  SKU: 84173

EXO No Brush 20L

1.596,00 kr 1.995,00 kr
inkl. moms Fragt beregnes ved kassen.

Vask din bil, campingvogn eller lastbil uden børster!

Du har måske stødt på produktet før, du kender måske allerede vores Børstefri Bilvask, som er en af vores absolut topsællerter. Nu har du mulighed for at få fingrene i Nobrush som er kraftigere, vi anbefaler derfor også at du blander produktet op i din skumlanse!

Blandingsforhold:

 • 1:1/1:2 - Til lastbiler, varevogne eller trailere
 • 1:4 - Til biler og campingvogne

Sådan bruger du produktet

 • Bland Nobrush i din skumlanse efter blandingsforhold
 • Påfør skummen på dit køretøj eller campingvogn
 • Lad virke i et par minutter
 • Skyl af - nedefra og op (dette forlænger virketiden af produktet)
 • Aftør dit køretøj for at undgå kalkpletter

OBS Levering koster 109kr.

Faremærkning

H290 - Kan ætse metaller. H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P260 - Indånd ikke damp, spray, tåge. P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…. P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og / eller internationale regler.


 • Gratis fragt

  Ved køb over 750,-

 • Trustpilot

  5 Stjerner på Trustpilot

 • Mobilepay

  Her kan du betale med Mobilepay

 • Hurtig levering

  Levering indenfor 1-2 hverdage

Det siger kunderne om os

God hjemmeside med gode produktbeskrivelser, super hurtig levering og kompetent rådgivning hvis jeg har spørgsmål. Køber kun bilpleje produkter hos xpertcleaning.

Lars Bo

Trustpilot

Jeg har gentagende gange handlet hos xpertcleaning.dk hver gang har jeg modtaget ordren efter jeg har bestilt. Jeg køber kun mine bilpleje produkter hos xpertcleaning fremadrettet.

Torben Andersen

Trustpilot

Add customer reviews and testimonials to showcase your store's happy customers.

Author's name

Author information