🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

EXO  |  SKU: 81540

EXO 89 Tjærefjerner 500ml


89,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 89 Tjære Fjerner - Effektiv Løsning til Fjernelse af Tjære- og Harpiksrester

Effektiv Rengøring af Tjære og Harpiks

EXO 89 Tjære Fjerner er din pålidelige partner til at fjerne selv de mest genstridige tjære- og harpiksrester fra din bils overflader. Dette kraftfulde og effektive produkt er skabt til at gøre rengøringen hurtig og enkel, og det er uundværligt for både professionelle og bilentusiaster, der ønsker at bevare deres køretøjs æstetik.

Enkle Trin til Rensning

Brugen af EXO 89 Tjære Fjerner er ligetil og sikrer fantastiske resultater:

  1. Påfør Produktet: Sprøjt EXO 89 direkte på de områder, der er ramt af tjære- og harpiksrester.

  2. Lad Det Virke: Lad produktet arbejde i et par minutter, så det opløser de genstridige rester.

  3. Tør Af: Brug en mikrofiberklud til at tørre overfladen ren og fjerne de opløste tjære- og harpiksrester.

Ved regelmæssig brug af dette produkt vil din bils finish forblive i topform, samtidig med at den beskyttes mod potentielle skader forårsaget af tjære og harpiks. Med EXO 89 Tjære Fjerner er din bil altid i god stand.

Faresignaler

Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter