🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81630

EXO 92 OneShot Ai Refresher Cranberry 500ml


99,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 92 OneShot Air Refresher Cranberry 500ml - Effektiv Lugtfjerner

Fjern Ubehagelig Lugt Effektivt og Brugervenligt

EXO 92 OneShot Air Refresher Cranberry 500ml er den ideelle løsning til at fjerne ubehagelige lugte i dine omgivelser. Dette produkt er brugervenligt og yderst effektivt, og det har fremragende lugtfjernende egenskaber.

Produkt-egenskaber:

  • Brugervenlig: Let at bruge, kræver ingen avanceret teknisk viden.
  • Yderst Effektiv: Eliminerer hurtigt og pålideligt lugtproblemer fra forskellige kilder.
  • Fremragende Lugtfjernende Egenskaber: Efterlader dine omgivelser friske og behagelige.

Faremærkninger:

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.