🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81010

EXO 9 Universal Olie 250ml


49,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 9 Universalolie - Fjerner, Smører, og Beskytter

Løsner Fastsiddende Dele og Fjerner Knirkelyde

EXO 9 er den ultimative løsning til at løsne fastsiddende dele og eliminere irriterende knirkelyde fra metal- og plastdele. Dette produkt har også en rensende effekt og fjerner olie, fedt, voks og tjære.

Universalolie til Smøring, Beskyttelse og Rengøring

  • EXO 9 fungerer som en universalolie, der smører, beskytter og renser i ét enkelt produkt.
  • Det tilbyder enestående penetrationsevne, er fugtafvisende og forhindrer rustdannelse, samtidig med at det efterlader en beskyttende film.

"EXO's" Svar på WD-40

EXO 9 er vores svar på WD-40, og det leverer de samme fantastiske egenskaber i en endnu mere alsidig formel.


Faremærkninger:

Faresætninger H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.