🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81222

EXO 88 Fælgrens 500ml


119,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 88 Fælgrens - Den Effektive Løsning til Renere Fælge

Fjern Snavs fra Alle Typer Fælge

EXO 88 Fælgrens er din nøgle til at fjerne snavs og urenheder fra dine fælge uanset deres type. Dette effektive produkt er velegnet til fælge lavet af aluminium, krom, stål og dem med lakerede overflader. Med EXO 88 får du skinnende rene fælge, der forbedrer din bils udseende.

Brugsanvisning

Brugen af EXO 88 Fælgrens er nem og effektiv:

 1. Omryst produktet grundigt inden brug.
 2. Spray produktet på fælgen med den bedste afstand på 25-30 cm.
 3. Lad produktet virke i 3-5 minutter, indtil farven ændrer sig.
 4. Brug en fælgbørste til at skrubbe fælgen. Ved regelmæssig brug kan det være unødvendigt.
 5. Skyl fælgen grundigt med en kraftig stråle vand, eller som en del af din bilvask.

Effektiv og Skånsom Rengøring

EXO 88 Fælgrens er formuleret til at opløse og fjerne snavs og urenheder, samtidig med at den er skånsom mod dine fælge. Dette sikrer, at dine fælge forbliver i god stand, selv efter gentagne rengøringer.

Forbedrer Dit Bils Udseende

Skinnende rene fælge er ikke kun en fornøjelse at se på, de forbedrer også din bils samlede udseende. Med EXO 88 kan du opnå den skinnende finish, der gør din bil til et blikfang.

  Faresignaler

  Farebestemmende komponent(er) til etikettering: natriummercaptoacetat
  Faresætninger
  H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
  H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Sikkerhedssætninger
  P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  P260 Indånd ikke spray.
  P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
  P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter