🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81510

EXO 75 Allround Citrus Cleaner 500ml


179,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Effektiv Fjernelse af Tilsmudsninger - EXO 75 Citrusspray

Fjern Fedt, Tjære, Olie, og Mere

EXO 75 Citrusspray er et must-have sprayprodukt, der gør det nemt at fjerne en bred vifte af tilsmudsninger. Uanset om det er fedt, tjære, olie, voks, blæk, harpiks, klistermærker eller limrester, kan denne kraftfulde citrusspray klare opgaven. Den er velegnet til både behandlede og ubehandlede overflader.

Velegnet til Forskellige Materialer

EXO 75 Citrusspray er alsidig og kan bruges på en række forskellige materialer, herunder metal, træ, sten og forskellige plastiktyper. Denne spray nedbryder fedtstoffer og renser let, efterlader en behagelig duft af citrus.

Brugsanvisning:

  1. Forberedelse: Påfør EXO 75 Citrusspray direkte på det område, der skal rengøres.

  2. Vent og Tør Af: Lad produktet arbejde i et par minutter for at nedbryde tilsmudsningerne. Brug derefter en ren klud eller svamp til at tørre af. Gentag processen om nødvendigt.

EXO 75 Citrusspray er din pålidelige løsning til at fjerne selv de mest genstridige tilsmudsninger. Den giver dig en enkel måde at bevare renheden af dine materialer og efterlader en frisk citrusduft.


Faremærkning: 

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.