🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81280

EXO 66 Motor & Metal Rens 500ml


89,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

 

Effektiv Affedtningsmiddel til Motorrum og Maskindele – EXO 66 Motorrens

Fjern Snavs og Fedt med Lethed

EXO 66 Motorrens er din ultimative partner til at affedte motorrum og andre maskindele. Dette produkt er udstyret med ekstremt høje opløsende egenskaber, der gør det nemt at fjerne snavs og fedt uden besvær. Med EXO 66 efterlades der ingen rester af produktet, hvilket sikrer, at dine dele er rene og klar til brug.

Sikker og Skånsom

EXO 66 er både sikker og skånsom at bruge. Det er ikke-ledende og ikke-ætsende, hvilket betyder, at det ikke vil forårsage skader på dine maskindele eller elektriske komponenter. Du kan stole på, at EXO 66 leverer effektiv affedtning uden at bringe noget i fare.

Brugsanvisning:

  1. Forberedelse: Start med at læse instruktionerne på emballagen omhyggeligt, og følg dem nøje. Aerosolen skal have stuetemperatur, og den bedste forarbejdningstemperatur ligger mellem 10°C og 25°C.

  2. Afsluk Motor og Tildæk Ledende Dele: Hvis du bruger EXO 66 på motorrummet, skal motoren være afkølet, og ledende dele skal tildækkes, mens elektriske installationer slukkes for at undgå risiko.

  3. Ensartet Påføring: Spray EXO 66 ensartet på de områder, der skal behandles, og lad produktet virke i et par minutter.

  4. Rens med en Børste og Skyl: Brug en børste til at rense overfladen, og skyl derefter med vand for at fjerne opløst snavs og produktrester.

  5. Tør Ledende Dele: Efter rengøring skal de ledende dele tørres med luft for at sikre, at de er helt tørre og klar til brug.

EXO 66 Motorrens er din pålidelige partner til effektiv affedtning uden besvær. Giv dine maskindele den pleje, de fortjener, med dette sikre og effektive produkt.

Faremærkning: 

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.