🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81120

EXO 65 Industri Rens 500ml


89,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Effektiv Rensevæske til Metal og Plastik – EXO 65 Universal Rensemiddel

Fjern Urenheder fra Metal og Plastik

EXO 65 er det ultimative valg, når det kommer til at rense metal og plastik. Dette universalrensemiddel er designet til at have høje opløsende egenskaber og efterlader ingen rester. Uanset om det er behandlet eller ubehandlet metal eller forskellige plastikmaterialer, er EXO 65 din pålidelige løsning til at fjerne urenheder og genoprette overfladens glans.

Ikke-ledende og Ikke-ætsende

EXO 65 er skabt med sikkerhed for øje. Det er ikke-ledende og ikke-ætsende, hvilket gør det sikkert at bruge på en bred vifte af materialer og komponenter uden risiko for skader eller korrosion.

Brugsanvisning:

  1. Forberedelse: Læs omhyggeligt instruktionerne på emballagen, før du begynder. Aerosolen skal have stuetemperatur, og den bedste forarbejdningstemperatur ligger mellem 10°C og 25°C.

  2. Ryst Aerosolen: Ryst aerosolen grundigt, inden du begynder at bruge den.

  3. Beskyt Ledende Dele: Før behandling skal ledende dele tildækkes, og elektriske installationer skal slukkes for at undgå skader.

  4. Spray og Vent: Spray EXO 65 direkte på de dele, der skal behandles, og lad produktet virke i et par minutter.

  5. Tør Af eller Skrub: Efter virketiden er det nemt at tørre af med en ren klud eller skrubbe med en børste for at fjerne de løsnede urenheder.

EXO 65 er din alsidige løsning til at rense metal og plastik uden besvær. Genopret overfladens skønhed og glans med denne effektive rensevæske.

Faremærkning: 

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.