🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 84169

EXO Børstefri Bilvask 2,5 Liter


199,00 kr 249,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Kan man egentlig vaske bil uden brug af børster?

Svaret er JA - Det kan man godt, med EXO Børstefri Bilvask får du ikke en nemmere bilvask, produktet er yderst effektiv og kan sagtens fortyndes, hvis man ønsker dette. Du kan med fordel også bruge produktet på dine fælge og dæk, det løsner effektivt bremsestøv.

Hvor kan jeg bruge EXO Børstefri Bilvask?

Du kan bruge produktet på alle slags køretøjer: Biler, lastbiler, trailere og endda campingvogne!

Se videoen hvor vi viser produktet i aktion

Tror du os ikke, så se videoen her på siden, den viser både fremgangsmåde og resultat efterfølgende. Vi valgte med vilje at bruge en mørk bil, som var ekstra beskidt for at man med sikkerhed kunne se synlige resultater.

Bemærk også at vi faktisk bruger en helt almindelig skumlanse fra Nilfisk, som ikke just er den mest effektive højtryksrenser, men for at alle danskere kan være med, så valgte vi at bruge de redskaber som de fleste har stående hjemme i garagen.

EXO Børstefri bilvask instruktioner

Væsken hældes rent i beholderen, herefter justeres styrken på regulatoren i toppen af skumlansen, børstefri bilvask kan anvendes uden børste, benyttes på følgende måde:

  1. Påfyld væske i skumlanse
  2. Skum bilen ind
  3. Lad virke 2 minutter
  4. Skyld af nedefra og fortsæt op, med din højtryksrenser (tag gerne en sektion af gangen)
  5. Skyld herefter resterende skumrester af
  6. Aftør køretøjet
  7. Så er du færdig!

Vasken efterlader en flot glans på bilen, samt en behagelig duft.

Blandingsforhold: Rent eller 1:2 i skumlanse

Bemærk må ikke bruges i direkte sollys.

Faremærkning: 

H290 - Kan ætse metaller. H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. P260 - Indånd ikke damp, spray, tåge.
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og / eller internationale regler.

Customer Reviews

Based on 15 reviews
73%
(11)
27%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
j
jan Adsersen
Super god produkter

Som sage produkter i meget god kvalitet samt hurtigt levering

B
Brian Bølcho
Ser ud til at det virker 😀

Har lige vasket min bil med børste fri for første gang,og det ser ud til at det virker som de lover, utroligt nemt at bruge

K
Kurt Nielsen
Godt produkt 👍

Købte dette vaskemiddel, det virker fint, det tog også insekter på fronten, kan anbefales at prøve.

R
Ruth Ivarsen
God børster fri bilvask

EXO Børstefri Bilvask er fantastisk god, gør bilvask til en leg, og så er det ovenikøbet rigtig god til at vaske persienner, de bliver som nye.

G
Gunnar Ketelsen
X- cleaning give rem bil

Super godt produkt