🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81240

EXO 63 Elektronik rens 500ml


99,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Undgå Startproblemer med EXO 63 – Den Ultimative Vand- og Fugtafvisende Løsning!

Effektiv Beskyttelse Mod Fugt i Elektriske Systemer

Startproblemer forårsaget af fugt i dine elektriske systemer hører fortiden til med EXO 63. Dette avancerede produkt er specielt udviklet til at skabe en vand- og fugtafvisende barriere, der sikrer problemfri ydeevne i dine elektriske komponenter.

Modstandsdygtig Over for Elementerne

EXO 63 er mere end bare vandafvisende. Det er også modstandsdygtigt over for svage syrer og baser, hvilket gør det til en alsidig løsning til beskyttelse af elektriske systemer i en bred vifte af miljøer.

Fremragende Vedhæftning og Korrosionsbeskyttelse

Produktet er kendt for sin fremragende vedhæftningsevne, der sikrer, at det forbliver på de behandlede overflader og giver langvarig beskyttelse. EXO 63 er også effektivt til at forhindre korrosion og forlænge levetiden for dine elektriske komponenter.

Brugsanvisning:

  • Forberedelse: Sørg for, at de elektriske systemer er slukkede, og at de er tørre og fri for fugt.
  • Påfør Produktet: Spray EXO 63 direkte på de elektriske komponenter, du ønsker at beskytte.
  • Fuld Dækning: Sørg for, at alle områder er dækket for at opnå den bedste beskyttelse.
  • Tør Overskydende Produkt Af: Brug en ren klud eller serviet til at fjerne overskydende produkt.
  • Gentag om nødvendigt: For vedvarende beskyttelse gentag processen regelmæssigt.

EXO 63 er din pålidelige løsning for at undgå startproblemer forårsaget af fugt i elektriske systemer. Hold dine elektroniske komponenter i perfekt stand under alle forhold.


Faremærkning: 

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.