🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81310

EXO 62 Luftspray 500ml


89,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 62 Luftspray: Den Ultimative Løsning til Elektronikrens

Effektiv og Skånsom Elektronikrengøring

I en verden fyldt med elektronik er det vigtigt at have de rette værktøjer til vedligeholdelse. EXO 62 Luftspray er designet til hurtigt og effektivt at rense og afstøve elektroniske komponenter. Uanset om det er kontakter, ømfindtlige overflader eller kabinetter, sikrer denne luftspray, at dine enheder altid er i topform.

Skånsom og Effektiv Rengøring

Med EXO 62 Luftspray behøver du ikke bekymre dig om skader på dine elektroniske enheder. Den er specielt formuleret til at være skånsom mod ømfindtlige overflader, samtidig med at den effektivt fjerner støv og snavs.

Brugsanvisning:

  • Forberedelse: Sluk for enheden og sørg for, at den er afkølet.
  • Påfør Produktet: Ret luftsprayen mod det område, du ønsker at rengøre, og tryk på udløseren.
  • Afstøvning: Brug luftsprayen til at afstøve kontakter, komponenter og overflader.
  • Skånsom Rengøring: EXO 62 Luftspray er skånsom og efterlader ingen rester.
  • Gentag om nødvendigt: For stærkt tilsmudsede områder kan gentagen rengøring være nødvendig.

Hold dine elektroniske enheder rene og i perfekt stand med EXO 62 Luftspray.

Faremærkning: 

Faresætninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.