🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81385

EXO 58 Starthjælp 500ml


89,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Start din Motor Problemfrit med Exo 58 Startproblemer Værktøj

Effektivt Værktøj til Startproblemer

Exo 58 Startproblemer Værktøj er den ideelle løsning til at overvinde startproblemer i forbrændingsmotorer. Dette produkt er specielt udviklet til at hjælpe dig med at starte din motor på kort tid og undgå unødvendige besværligheder.

Nem Brugsanvisning:

  • Omryst Produktet: Før brug skal du omryste Exo 58 Startproblemer Værktøj grundigt.
  • Sprøjt i Luftfilterets Luftindtag: Sprøjt produktet direkte ind i luftfilterets luftindtag i flere sekunder.
  • Start Motoren: Efter påføring skal du forsøge at starte motoren.

Exo 58 Startproblemer Værktøj hjælper med at forbedre forbrændingsprocessen i motoren og øger chancerne for en succesfuld start, selv under ugunstige forhold.

Anvendelsesmuligheder:

  • Bil og Motorcykel: Ideel til brug i biler og motorcykler med startproblemer.
  • Marine: Velegnet til både med pålidelighed og ydeevne som prioritet.
  • Landbrug: Hjælper landbrugsmaskiner med at starte uden besvær.
  • Nødstrømskilder: Sikrer, at nødgeneratorer er klar til brug når som helst.

Med Exo 58 Startproblemer Værktøj kan du stole på en problemfri startoplevelse for din motor.

Faremærkning: 

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger:
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.