🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81340

EXO 55 Zink Spray Aluminium 500ml


129,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 55 Zink Spray Aluminium - Langtidsholdbar Korrosionsbeskyttelse til Metaloverflader

Optimal Korrosionsbeskyttelse til Metaloverflader

EXO 55 Zink Spray Aluminium er den ultimative løsning til langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse af metaloverflader. Uanset om du ønsker at beskytte dine metaldele eller efterbehandle varmeforzinkede overflader, er denne zinkspray det ideelle valg. Den giver en pålidelig og vedvarende beskyttelse mod korrosion, hvilket forlænger levetiden på dine metaldele betydeligt.

Brugsanvisninger:

  • Nem Anvendelse: EXO 55 Zink Spray Aluminium er nem at bruge. Skru blot på spraydysen, og du er klar til at begynde.
  • Forbered Overfladen: Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for rust og skidt inden påføring.
  • Spray i Jævne Bevægelser: Hold dåsen ca. 25-30 cm væk fra overfladen og spray i jævne, overlappende bevægelser.
  • Påfør Flere Lag: For optimal beskyttelse kan du påføre flere lag af EXO 55 Zink Spray Aluminium.
  • Hurtig Tørretid: Produktet tørrer hurtigt og danner en beskyttende zinkfilm på overfladen.
  • Langtidsholdbar Beskyttelse: Efter påføring får du en langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse, der modstår de barskeste miljøpåvirkninger.

EXO 55 Zink Spray Aluminium er det bedste valg for at bevare dine metaldele i perfekt stand. Dets avancerede formulering sikrer, at dine overflader forbliver beskyttede mod rust og korrosion i lang tid.

Faremærkning: 

Faresætninger:

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.