🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81250

EXO 50 Anti Rust Primer


99,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 50 Antirustmiddel - Langtidsholdbar Beskyttelse af Metaller og Reparationslakering

Effektiv Antirustmiddel til Diverse Metaller og Reparationslakering

EXO 50 Antirustmiddel er den ideelle løsning til langvarig beskyttelse af forskellige metaller og reparation af lak. Dette produkt tørrer hurtigt og har en let indstillelig spraydyse, der sikrer god forstøvning og en jævn påføring.

Egenskaber og Anvendelse:

  • God Dækkeevne: EXO 50 har en fremragende dækkeevne og giver en jævn overflade.
  • Overlakerbarhed: Produktet kan let overlakeres med vandbaserede lakker og celluloselakker.
  • Isolering: EXO 50 fungerer også som isolering i overgangen fra spartel- og slibesteder.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Korrosionsbeskyttelse: >400 timer ifølge DIN 53167
  • Støvtør: 10-15 minutter
  • Berøringstør: 15-20 minutter

EXO 50 Antirustmiddel er det pålidelige valg til at beskytte metaller og reparere lak. Uanset om du arbejder med reparation af køretøjer eller andre metalgenstande, kan du stole på EXO 50 for langtidsholdbar beskyttelse og enestående resultater.

    Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.