🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81180

EXO 49 MoS 2 Rustfjerner 500ml


79,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Få Styr på Fastsiddende Skruer med EXO 49 MoS2 Rustløsner

Den Ultimative Løsning til Fastlåste og Tilrustede Skrueforbindelser

EXO 49 MoS2 Rustløsner fra EXO er den ultimative løsning til at fjerne fastlåste og tilrustede skrueforbindelser. Dette produkt indeholder Molybdændisulfid (MoS2), en vigtig ingrediens i mange smøremidler og rustløsnere, der giver produktet fremragende smøreegenskaber og beskyttelse mod slitage og korrosion.

Beskyt dine Maskiner mod Slitage og Korrosion

 • EXO 49 MoS2 Rustløsner har enestående smøreegenskaber ved høj belastning og eliminerer mislyde, hvilket gør det muligt at løsne selv de mest genstridige skruer.
 • Brug EXO 49 MoS2 Rustløsner for at beskytte skruerne mod yderligere skader og for at forlænge levetiden på dine dyrebare maskiner.

Brugsanvisning:

 1. Ryst Flasken Grundigt: Før brug skal du sørge for at ryste flasken grundigt for at blande indholdet.
 2. Spray Produktet: Spray EXO 49 MoS2 Rustløsner direkte på den fastlåste skrueforbindelse.
 3. Lad Produktet Virke: Lad produktet trænge ind i nogle minutter for at løsne og smøre skruen.
 4. Gentag om Nødvendigt: Om nødvendigt gentag processen for at sikre fuldstændig løsning af skruen.
 5. Løsn Skruen og Rengør: Når skruen er løsnet, kan du nemt rengøre området med en klud.

EXO 49 MoS2 Rustløsner er din pålidelige makker til at håndtere selv de mest fastlåste skrueforbindelser. Beskyt dine maskiner og værktøj mod slitage med dette effektive produkt.

   Faremærkning:  Faresætninger:
  H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

  Sikkerhedssætninger:
  P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.