🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81260

EXO 48 Universal PTFE Spray 500ml


89,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 48 Universal PTFE Spray - Universal Smøring for Høje Belastninger og Temperaturer

Effektiv Smøring for Alle Dele Udsat for Ekstreme Forhold

EXO 48 Universal PTFE Spray er den alsidige løsning til smøring af både bevægelige og ubevægelige dele, der udsættes for ekstreme belastninger og temperaturer. Dette produkt er skabt til at levere pålidelig smøring i selv de mest krævende situationer.

Universal Anvendelse

  • EXO 48 er designet til at være universelt anvendelig, hvilket gør det ideelt til en bred vifte af applikationer.
  • Brug det til smøring af bevægelige maskindele, lejer, tandhjul, aksler, og meget mere.

Ydeevne under Ekstreme Betingelser

  • Produktet er skabt til at yde optimal smøring, selv når det udsættes for ekstreme belastninger og temperaturer.
  • EXO 48 sikrer, at dine dele fungerer gnidningsfrit og effektivt under selv de mest krævende forhold.

EXO 48 Universal PTFE Spray er den pålidelige løsning til smøring af dele i industrielle, automatiske og mekaniske systemer. Uanset om du arbejder med maskiner, køretøjer eller andet udstyr, kan du stole på EXO 48 til at opretholde ydeevnen under de mest ekstreme betingelser.

Faremærkning:


Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.