Levering indenfor 1-2 hverdage

Leveret til pakkeshop kun 39 kr.

EXO  |  SKU: 81140

EXO 45 Siliconespray 500ml

109,00 kr

Hurtigt og nemt med

EXO 45 Silikone Spray - Allround Smøring og Pleje for Metal, Kunststof og Gummi

 

Alsidig Smøring og Pleje i Én Flaske

EXO 45 Silikone Spray er din alsidige løsning til smøring og pleje af metal-, kunststof- og gummidele. Denne spray er skabt til at trænge dybt ind i overfladerne og levere effektiv smøring og vedligeholdelse, uanset om det er på din bil, hjemmet eller andre steder.

Anvendelsesmuligheder:

 • Metaldele: Bruges til smøring og beskyttelse af metaldele mod slid og korrosion.
 • Kunststofdele: Også velegnet til smøring og vedligeholdelse af kunststofdele.
 • Gummilister i Bilen: Ideel til at holde gummilister i bilen smidige og beskyttede mod vejrliget.

EXO 45 Silikone Spray er den alsidige løsning, der hjælper dig med at bevare og beskytte dine dele, uanset hvor de er placeret.

Faremærkninger:

Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.


 • Gratis fragt

  Ved køb over 750,-

 • Trustpilot

  5 Stjerner på Trustpilot

 • Mobilepay

  Her kan du betale med Mobilepay

 • Hurtig levering

  Levering indenfor 1-2 hverdage

Det siger kunderne om os

God hjemmeside med gode produktbeskrivelser, super hurtig levering og kompetent rådgivning hvis jeg har spørgsmål. Køber kun bilpleje produkter hos xpertcleaning.

Lars Bo

Trustpilot

Jeg har gentagende gange handlet hos xpertcleaning.dk hver gang har jeg modtaget ordren efter jeg har bestilt. Jeg køber kun mine bilpleje produkter hos xpertcleaning fremadrettet.

Torben Andersen

Trustpilot

Add customer reviews and testimonials to showcase your store's happy customers.

Author's name

Author information