🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81140

EXO 45 Siliconespray 500ml


109,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 45 Silikone Spray - Allround Smøring og Pleje for Metal, Kunststof og Gummi

 

Alsidig Smøring og Pleje i Én Flaske

EXO 45 Silikone Spray er din alsidige løsning til smøring og pleje af metal-, kunststof- og gummidele. Denne spray er skabt til at trænge dybt ind i overfladerne og levere effektiv smøring og vedligeholdelse, uanset om det er på din bil, hjemmet eller andre steder.

Anvendelsesmuligheder:

  • Metaldele: Bruges til smøring og beskyttelse af metaldele mod slid og korrosion.
  • Kunststofdele: Også velegnet til smøring og vedligeholdelse af kunststofdele.
  • Gummilister i Bilen: Ideel til at holde gummilister i bilen smidige og beskyttede mod vejrliget.

EXO 45 Silikone Spray er den alsidige løsning, der hjælper dig med at bevare og beskytte dine dele, uanset hvor de er placeret.

Faremærkninger:

Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.