🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81300

EXO 42 Graphite Oil 500ml


69,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 42 Opløser og Smører - Din Løsning til Rustne Forskruninger og Forbindelser

Effektiv Rustfjernelse og Pålidelig Smøring i Én Flaske

EXO 42 Opløser og Smører er en alsidig og kraftfuld løsning, der gør det nemt at håndtere rustne forskruninger og forbindelser. Dette produkt er skabt til at tackle de udfordringer, der opstår i forbindelse med rust og korrosion, og det er uundværligt for både professionelle mekanikere og gør-det-selv-entusiaster.

Rustfjernelse uden Besvær

  • EXO 42 er din pålidelige partner i kampen mod rust. Denne unikke formel er designet til effektivt at opløse og fjerne rust og korrosion fra forskruninger og forbindelser.
  • Med EXO 42 behøver du ikke bekymre dig om besværlige rustproblemer. Du kan stole på, at dette produkt leverer resultater, der gør det nemt at adskille og reparere.

Langvarig Smøring for Optimal Ydeevne

  • Ud over rustfjernelse tilbyder EXO 42 også pålidelig smøring. Dette produkt sørger for, at de adskilte komponenter fungerer gnidningsfrit og effektivt.
  • EXO 42's smøreevne sikrer, at dine forbindelser forbliver beskyttet mod fremtidig rust og korrosion, hvilket forlænger levetiden for de behandlede dele.

Anvendelsesmuligheder:

  • Bilreparation: Ideel til fjernelse af rust på bilens forskruninger og forbindelser.
  • Hjemmebrug: Bruges til løsning af rustproblemer i hus og have.
  • Industrielt vedligehold: Anvendes i industrien til at håndtere rust på maskiner og udstyr.

EXO 42 Opløser og Smører er den ultimative løsning til rustproblemer i alle situationer. Uanset om du arbejder med køretøjer, husholdningsprojekter eller industrielle opgaver, vil dette produkt hjælpe dig med at håndtere rustproblemer nemt og effektivt.

Faresignaler

 
GHS02

Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. ·

Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. · Yderligere oplysninger: EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.