Levering indenfor 1-2 hverdage

Leveret til pakkeshop kun 39 kr.

EXO  |  SKU: 81270

EXO 40 Power Rust Fjerner 500ml

89,00 kr

Hurtigt og nemt med

EXO 40 Rust Fjerner - Effektiv og Hurtig Løsning til Rustne Skrueforbindelser

Kraftfuldt Produkt til Opløsning af Ekstremt Rustne Skrueforbindelser

EXO 40 Rust Fjerner er din kraftfulde allierede til at løse udfordrende rustproblemer. Dette produkt opløser hurtigt og effektivt ekstremt rustne skrueforbindelser, hvilket gør det nemt at adskille og reparere beskadigede komponenter. Det er ideelt for både professionelle mekanikere og gør-det-selv-entusiaster, der står over for udfordringer med rust og korrosion.

Sådan Bruges EXO 40 Rust Fjerner Effektivt

 • For at opnå de bedste resultater med EXO 40 Rust Fjerner, skal du blot spraye produktet direkte på de rustne skrueforbindelser og lade det virke i nogle minutter.
 • Rust og korrosion vil hurtigt blive opløst, hvilket gør det nemt at fjerne de fastsiddende dele og fortsætte med reparationen eller vedligeholdelsen.
 • Husk at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, såsom at bære handsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med EXO 40 Rust Fjerner for at undgå hudirritation og øjenkontakt.

EXO 40 Rust Fjerner er din pålidelige partner i kampen mod rust og korrosion. Uanset om du arbejder med køretøjer, maskiner eller udstyr, gør dette produkt det nemt at håndtere rustne skrueforbindelser og genoprette komponenternes funktion.

Faremærkninger:

Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.
Yderligere oplysninger:
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. EUH208 Indeholder Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts. Kan udløse allergisk


 • Gratis fragt

  Ved køb over 750,-

 • Trustpilot

  5 Stjerner på Trustpilot

 • Mobilepay

  Her kan du betale med Mobilepay

 • Hurtig levering

  Levering indenfor 1-2 hverdage

Det siger kunderne om os

God hjemmeside med gode produktbeskrivelser, super hurtig levering og kompetent rådgivning hvis jeg har spørgsmål. Køber kun bilpleje produkter hos xpertcleaning.

Lars Bo

Trustpilot

Jeg har gentagende gange handlet hos xpertcleaning.dk hver gang har jeg modtaget ordren efter jeg har bestilt. Jeg køber kun mine bilpleje produkter hos xpertcleaning fremadrettet.

Torben Andersen

Trustpilot

Add customer reviews and testimonials to showcase your store's happy customers.

Author's name

Author information