🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

EXO  |  SKU: 81290

EXO 30 Fryse Spray 500ml


79,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 30 Frysespray - Effektiv Løsning til Fastlåste Dele og Fejlfinding

Ideel Til Fastlåste Dele Som Krumtapaksler og Fastgørelsesmaterialer

EXO 30 Frysespray er den pålidelige metode til at løsne fastsiddende dele som krumtapaksler, skruer, bolte og møtrikker. Ved at sænke temperaturen kortvarigt til -50°C gør denne frysespray det nemt at løsne fastsiddende komponenter.

Også Egnet Til Elektronisk Fejlfinding

  • EXO 30 Frysespray kan også bruges til fejlfinding af elektroniske dele som bundkort.
  • Den lave temperatur hjælper med at identificere termiske problemer og fejl i elektroniske komponenter.

Anvendelsesmuligheder:

  • Mekaniske Dele: Effektiv til løsning af fastsiddende krumtapaksler, skruer, bolte og møtrikker.
  • Elektronik: Bruges til at fejlfinde elektroniske komponenter ved at afsløre termiske problemer.
  • Almindelig Vedligeholdelse: Velegnet til almindelig vedligeholdelse og reparation i en bred vifte af situationer.

EXO 30 Frysespray er din pålidelige løsning til både mekaniske og elektroniske udfordringer. Uanset om du arbejder med køretøjer, elektronik eller almindelig vedligeholdelse, gør denne frysespray det nemt at håndtere fastlåste dele og identificere fejl.

 

Faremærkninger:

Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.