🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81420

EXO 28 Silikone Spray Fedt 500ml


99,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 28 Silikone Spray - Universal Skille, Glide, Pleje og Smørespray

Ideel Til Kunststof- og Rullelejer, Hængsler, Glideskinner, Trisser, Elektriske Forbindelser og Mere

EXO 28 Silikone Spray er den ultimative multifunktionelle løsning til en bred vifte af anvendelser. Dette produkt fungerer som skillespray, glide- og plejemiddel samt smørespray og er velegnet til kunststof- og rullelejer, hængsler, glideskinner, trisser, elektriske forbindelser og meget mere.

Fremragende Vedhæftning og Præstation

  • Produktet er kendt for sin fremragende vedhæftning til forskellige materialer og overflader.
  • EXO 28 Silikone Spray sikrer jævn bevægelse og langvarig smøring, hvilket forlænger komponenternes levetid.

Anvendelsesmuligheder:

  • Lejer og Hængsler: Ideel til smøring af lejer og hængsler, hvilket sikrer glat drift.
  • Elektriske Forbindelser: Beskytter og smører elektriske forbindelser for at forhindre korrosion.
  • Glideskinner og Trisser: Forhindrer slid og fremmer jævn bevægelse på glideskinner og trisser.
  • Almindelig Vedligeholdelse: Velegnet til almindelig vedligeholdelse og smøring af forskellige komponenter.

EXO 28 Silikone Spray er din alsidige partner til at bevare og forbedre ydeevnen og levetiden af en bred vifte af komponenter og udstyr. Uanset om det er i hjemmet, på arbejdspladsen eller i industrien, leverer denne silikonespray pålidelig præstation.

Faresignaler

 GHS02  GHS07   GHS09

Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.