🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81450

EXO 26 Kabler & Gear Smørolie 500ml


119,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 26 Kabler & Gear Smørolie - Pålidelig Smøring ved Ekstreme Belastninger

Ideel Til Smøring af Mekanisk Belastede Dele

EXO 26 Kabler & Gear Smørolie tilbyder pålidelig smøring selv ved ekstreme mekaniske belastninger. Dette produkt er velegnet til smøring af kædeforbindelser, tandhjul, drejeled, stålwirer og lejer og sikrer en fremragende vedhæftning og smøreeffekt.

Modstandsdygtig Over for Udfordrende Miljøer

  • EXO 26 Kabler & Gear Smørolie er modstandsdygtig over for saltvand, vand og mange kemikalier.
  • Produktet er skabt til at fungere i selv de mest udfordrende miljøer, hvor pålidelig smøring er afgørende.

Anvendelsesmuligheder:

  • Kædeforbindelser: Ideel til smøring af kædeforbindelser i industriel og mekanisk udstyr.
  • Tandhjul: Sikrer smidig og effektiv drift af tandhjul, selv under ekstreme belastninger.
  • Drejeled: Forlænger levetiden på drejeled og sikrer jævn bevægelse.
  • Stålwirer: Reducerer slid på stålwirer og forhindrer korrosion.
  • Lejer: Optimerer lejernes ydeevne og beskytter mod slid.

EXO 26 Kabler & Gear Smørolie er din pålidelige partner til at opretholde og forbedre driftseffektiviteten i mekanisk udstyr. Uanset om det er i produktionsmiljøer, transportindustrien eller i andre krævende sektorer, sikrer denne smørolie, at maskinerne fungerer problemfrit og pålideligt.


Faresignaler


 GHS02

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. · Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. · Yderligere oplysninger: EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud