🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81100

EXO 24 Lækage Detektor 400ml.


79,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 24 Lækagesøger - Identificer Utætheder Hurtigt og Præcist

Ideel Til Gas- og Trykluftssystemer

EXO 24 Lækagesøger er det ultimative værktøj til at afsløre utætheder og revner i gas- og trykluftssystemer. Dette produkt fungerer ved at danne skum, der hurtigt identificerer lækagen.

Effektiv og Sikker Lækagesøgning

  • Sprayen er pH-neutral og ikke-brændbar, hvilket gør den sikker at bruge i forskellige miljøer.
  • Den afslører selv de mindste utætheder i både metalrør og kunststofledninger, hvilket sikrer præcis detektion.

Temperaturbestandig og Holdbar

  • EXO 24 Lækagesøger er temperaturbestandig og kan bruges i omgivelser med temperaturer fra -15 °C til +50 °C.

Anvendelsesmuligheder:

  • Gasledninger: Perfekt til at finde utætheder i gasledninger, hvor sikkerhed og præcision er afgørende.
  • Trykluftsystemer: Ideel til at identificere utætheder i trykluftsystemer og sikre effektiv ydeevne.
  • Industrielle Anvendelser: Velegnet til industrien, hvor pålidelig lækagesøgning er kritisk.

EXO 24 Lækagesøger er din pålidelige partner til at opdage utætheder i gas- og trykluftsystemer på en sikker og effektiv måde. Spar tid og penge ved hurtigt at lokalisere og løse lækageproblemer.

 

Faremærkninger:

Faresætninger:
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.