🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81380

EXO 20 keramisk fedt 500 ml


129,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 20 Keramisk Fedt – Optimal Ydeevne og Sikkerhed

Den Ultimative Beskyttelse til Dit Bremsesystem

Når det handler om bilens bremsesystem, er beskyttelse afgørende. Disse kritiske komponenter udsættes dagligt for ekstreme temperaturer, der kan påvirke deres levetid og ydeevne. Med EXO 20 keramisk fedt er du garanteret den ultimative beskyttelse. Dette unikke produkt er skabt til at modstå temperaturer op til 1200 grader, hvilket sikrer, at dine bremser altid præsterer på deres højeste niveau.

Ideel til Ekstreme Forhold

Uanset om du står over for høje belastninger eller ekstreme temperaturer, er EXO 20 din uundværlige beskytter. Dets unikke sammensætning sikrer en pålidelig vedhæftning til overfladen, hvilket giver langvarig beskyttelse, selv under de mest krævende forhold.

Fremragende Vedhæftningsevne

EXO 20 keramisk fedt klæber fast og forbliver på sin plads, hvilket betyder, at det fortsætter med at beskytte dine bremser, selv under ekstreme forhold.

Effektiv Beskyttelse mod Slid og Korrosion

Dette keramiske fedt danner en robust barriere mod slid og korrosion, hvilket forlænger dine bremser og komponenters levetid markant.

Anvendelsesmuligheder

 • Bilens Bremsesystem: EXO 20 keramisk fedt er ideelt til at beskytte bilens bremsesystem mod ekstreme temperaturer og slid.
 • Lastbiler og Varevogne: Også velegnet til tunge køretøjer, der oplever intense belastninger på bremsesystemet.
 • Industrielle Anvendelser: Kan bruges i industriel maskineri, hvor høj temperatur og beskyttelse mod slid er vigtig.

Sikr din bils bremsesystem med EXO 20 Keramisk Fedt

Gør dig klar til at håndtere enhver udfordring på vejen med tillid ved at bruge EXO 20 Keramisk Fedt. Dette produkt giver dig den bedste beskyttelse under ekstreme forhold.

Sikr din bils bremsesystem med det bedste - EXO 20 Keramiske Fedt. Gør dig klar til at håndtere enhver udfordring på vejen med tillid.

  Farmærkninger:


  Faresætninger: 


  H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Sikkerhedssætninger:
  P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.