🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81330

EXO 70 Stålrens 500ml


69,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Rengør og Beskyt Rustfrit Stål med Lethed – EXO 70 Stålrens

Hold Rustfrit Stål Skinnende Rent og Beskyttet

Med EXO 70 Stålrens kan du nemt rengøre dele af rustfrit stål, såsom kar og maskiner, og samtidig beskytte dem mod skadeligt snavs og opbygning af belægninger. Denne stålrens er skabt til at bevare det skinnende udseende af dine rustfrie stålkomponenter og forhindre fremtidig forurening.

Dannelse af Tynd Beskyttende Film

EXO 70 Stålrens er ikke bare en almindelig rengøringsmiddel. Dens unikke formel muliggør dannelse af en tynd beskyttende film på overfladen af rustfrit stål. Denne beskyttende film fungerer som en barriere, der forhindrer snavs og partikler i at hæfte sig fast og gør rengøringen betydeligt lettere.

Brugsanvisning:

  1. Forberedelse: Start med at sørge for, at overfladen af rustfrit stål er fri for støv og snavs.

  2. Påfør EXO 70: Spray EXO 70 Stålrens direkte på det område, der skal rengøres og beskyttes.

  3. Tør Af: Brug en ren klud eller svamp til at tørre overfladen af rustfrit stål. Under tørringsprocessen dannes den beskyttende film.

  4. Gentag Ved Behov: Ved stærkt snavsede områder kan det være nødvendigt at gentage processen for at opretholde den beskyttende film.

EXO 70 Stålrens er den ideelle løsning til at bevare skønheden og integriteten af dine rustfrie ståloverflader. Med dens evne til at beskytte og forhindre snavs kan du opretholde en skinnende renhed, der holder længe.

Faremærkning: 

Faresætninger:

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.