🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

EXO  |  SKU: 81190

EXO 56 Zink Spray Mat Grey 500ml


129,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 56 Zink Spray Mat Grey - Langtidsholdbar Korrosionsbeskyttelse til Metaloverflader

Optimal Korrosionsbeskyttelse til Metaloverflader

EXO 56 Zink Spray Mat Grey er din løsning til at beskytte metaloverflader mod korrosion på lang sigt. Uanset om du har brug for at forhindre rust på metaldele eller efterbehandle varmeforzinkede overflader, er denne zinkspray ideel. Den giver en pålidelig beskyttelse, der forlænger levetiden på dine metalkomponenter betydeligt.

Brugsanvisninger:

  • Enkel Anvendelse: EXO 56 Zink Spray Mat Grey er nem at bruge. Du skal blot montere spraydysen og begynde.
  • Forbered Overfladen: Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for rust og snavs, før du påfører sprayen.
  • Spray i Jævne Bevægelser: Hold dåsen ca. 25-30 cm væk fra overfladen og spray jævnt i overlappende bevægelser.
  • Påfør Flere Lag: For optimal beskyttelse kan du påføre flere lag af EXO 56 Zink Spray Mat Grey.
  • Hurtig Tørretid: Produktet tørrer hurtigt og danner en holdbar beskyttende zinkfilm på overfladen.
  • Langtidsholdbar Beskyttelse: Efter påføring får du en langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse, der står imod de hårdeste miljøpåvirkninger.

EXO 56 Zink Spray Mat Grey er det bedste valg for at bevare dine metaldele i fremragende stand. Dets avancerede formulering sikrer, at dine overflader forbliver beskyttede mod rust og korrosion i lang tid.

Faremærkning: 

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.