🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81590

EXO 52 Matt Black Spray Paint


99,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Hurtigttørrende Acryllak til Multioverflader - Træ, Metal, Glas, Sten og Mere

Ideel Til Hurtig Tørretid og Multianvendelse

Den hurtigttørrende acryllak, der kan bruges på overflader af træ, metal, aluminium, glas, sten og forskellige plasttyper, er her for at gøre dine projekter smukke og beskyttede. For de bedste resultater skal du sørge for at forberede overfladen ved at slibe den og rengøre den, indtil den er tør og fri for fedt.

Brugsanvisninger:

  • Beskyt Omgivelserne: Inden du begynder, skal du sørge for at beskytte omgivelserne for at undgå uønsket overspray.
  • Påfør en Grunder: Start med at påføre en passende grunder, hvis det er nødvendigt for din specifikke anvendelse.
  • Omrystes i 2 Minutter: Ryst produktet grundigt i 2 minutter for at sikre en ensartet sammensætning.
  • Spray et Teststykke: Før du anvender lakken på den ønskede overflade, anbefales det at sprøjte et teststykke for at sikre korrekt påføring og farve.
  • Sprayafstand 25-30 cm: Hold en afstand på 25-30 cm fra overfladen under påføringen.
  • Påfør i Flere Tynde Lag: For det bedste resultat skal lakken påføres i flere tynde lag.
  • Bearbejdningstemperatur 15-25°C: Arbejd ved en temperatur mellem 15 og 25°C for bedste resultater.
  • Hærdet efter 2 Timer: Efter påføring vil lakken hærde fuldstændigt efter 2 timer.
  • Efter Brug: Vend bunden opad på dåsen og spray i flere sekunder for at sikre, at ventilen er ren og klar til næste brug.

Vores hurtigttørrende acryllak er skabt til alsidighed og nem påføring på forskellige overflader. Gør dine projekter smukkere og beskyt dem med denne pålidelige lak.

Faremærkning: 

Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.