🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81460

EXO 21 High Speed Chain Grease 500ml


99,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

EXO 21 High Speed Chain Grease - Effektiv Smøring til Kædedrevne Transmissioner

Optimal Smøring og Beskyttelse til Kæder i Høj Hastighed

EXO 21 High Speed Chain Grease er et effektivt smøremiddel, der er specielt designet til kædedrevne transmissioner, der udsættes for store belastninger. Med EXO 21 kan du sikre optimal smøring og beskyttelse af dine kæder.

Ideel til Flere Anvendelser

Dette alsidige kædesmøremiddel er ideelt til en bred vifte af kædedrevne transmissioner, hvilket gør det til det perfekte valg for motorcykelkæder, cykelkæder og gaffeltruckkæder.

Motorcykelkæder

  • EXO 21 High Speed Chain Grease er velegnet til motorcykelkæder, hvor smøring og beskyttelse er afgørende for sikkerhed og ydeevne.

Cykelkæder

  • Cyklister kan stole på EXO 21 for problemfri drift og vedligeholdelse af deres cykelkæder, uanset terræn og vejrforhold.

Gaffeltruckkæder

  • For industrien er dette smøremiddel uundværligt for gaffeltruckkæder, der oplever daglige krav og slid.

Ekstra Stærk Smøring under Høj Belastning

EXO 21 High Speed Chain Grease er designet til at yde optimal smøring under store belastninger. Uanset om det er intens motorcykelkørsel, krævende cykelture eller hård arbejde i industrien, vil dette smøremiddel sørge for, at dine kæder forbliver beskyttet og velfungerende.

Sørg for at dine kædedrevne transmissioner altid kører problemfrit med EXO 21 High Speed Chain Grease. Optimer din smøring og forlæng levetiden på dine kæder.

Faresignaler
GHS02
 GHS02   GHS07  GHS09

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: pentan naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
Faresætninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. · Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. · Yderligere oplysninger: EUH208 Indeholder Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion.