🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 39 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

Auto Magic  |  SKU: 25030

Automagic Hydroshine 946ml


399,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅39 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Auto Magic Hydro Shine - Højglans-sprøjtevoks til våde udvendige overflader

Auto Magic Hydro Shine er en højglans-sprøjtevoks, der er specielt designet til at anvendes på våde udvendige overflader. Denne effektive voks giver en flot glans og beskyttelse til din bil.

Hurtig og effektiv glans til klarlak, lakerede plastikdele, gummi og udstyr

Auto Magic Hydro Shine er perfekt til at give en flot glans på klarlak, lakerede plastikdele, gummi og andre udstyrsdele. Dens hurtige og effektive formel sikrer, at din bil ser skinnende ud på ingen tid.


Sådan bruger du Auto Magic Hydro Shine:

For at opnå de bedste resultater med Auto Magic Hydro Shine, skal du følge disse trin:

  1. Vask bilen, og skyl den af, så overfladen er fugtig. 
  2. Skru forstøver hovedet på flask og ryst den godt i 20 sekunder.
  3. Spray Auto Magic Hydro Shine på bilens overflade og tør den over med en mikrofiberklud. Brug eventuelt en ekstra klud til at fjerne eventuelle rester.

Nyd dit flotte resultat!

Bemærk: 

Forstøver hovedet skal købes separat. Opbevar frostfrit.

Faresignaler


GHS02   GHS07 GHS08   GHS09

Faresætninger
H226: Brandfarlig væske og damp.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H372: Forårsager organskader på centralnervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering via indånding.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætninger
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260: Indånd ikke damp.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse