🚚Levering indenfor 1-2 hverdage 🚚

📦Leveret til pakkeshop kun 49 kr. 📦

✅Fri fragt over 750 kr.

EXO  |  SKU: 81150

EXO 77 Label Fjerner 500ml


179,00 kr

Hurtigt og nem betaling


✅Fri fragt over 750 kr.
✅49 kr. leveret til pakkeshop
✅5 stjener på Trustpilot

Effektiv Fjernelse af Klæberester - EXO 77 Label Fjerner

Slip af med Klæberester uden Besvær

Er du træt af klæberester, der ødelægger udseendet af dine overflader? Vi har løsningen til dig: EXO 77 Label Fjerner. Dette effektive produkt er designet til nem og effektiv fjernelse af klæberester.

Velegnet til Mange Overflader

EXO 77 Label Fjerner er alsidig og kan bruges på en lang række overflader, herunder glas, metal, lakerede overflader, krom og plastik. Uanset hvor klæberesterne sidder fast, kan du regne med EXO 77 for at få dem fjernet uden besvær.

Brugervenlig og Effektiv

Dette produkt er en brugervenlig løsning, der sparer dig tid og kræfter. Med EXO 77 Label Fjerner kan du få dine overflader til at se så gode som nye igen. Alle dine etiketter og klisterrester fjernes hurtigt og effektivt, hvilket gør det til det ideelle valg til ethvert hjemme- eller professionelt projekt.

Faremærkning: 


Faresætninger:
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.