EXO No Brush 5L

EXOVarenummer:84179
0 anmeldelser

Pris:
Salgspris inkl. moms545,00 kr

Moms inkluderet fragt beregnes ved kassen

Lager:
På lager

Fragt & Levering

Leveringstiden kan variere fra 1-2 hverdage hvis du bestiller inden kl. 12:00 en hverdag.

Fragtpriser

 • GLS Pakkeshop - 39 kr. (Gratis ved køb over 750kr.)
 • GLS Privatadresse - 69 kr.
 • GLS Erhverv - 69 kr.
 • GLS Pakkeshop - 59 kr. (ved køb under 100 kr.)

Beskrivelse

Vask din bil, campingvogn eller lastbil uden børster!

Du har måske stødt på produktet før, du kender måske allerede vores Børstefri Bilvask, som er en af vores absolut topsællerter. Nu har du mulighed for at få fingrene i Nobrush som er kraftigere, vi anbefaler derfor også at du blander produktet op i din skumlanse!

Blandingsforhold:

 • 1:1/1:2 - Til lastbiler, varevogne eller trailere
 • 1:4 - Til biler og campingvogne

Sådan bruger du produktet

 • Bland Nobrush i din skumlanse efter blandingsforhold
 • Påfør skummen på dit køretøj eller campingvogn
 • Lad virke i et par minutter
 • Skyl af - nedefra og op (dette forlænger virketiden af produktet)
 • Aftør dit køretøj for at undgå kalkpletter

Faremærkning

H290 - Kan ætse metaller. H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P260 - Indånd ikke damp, spray, tåge. P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…. P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og / eller internationale regler.

Betaling og sikkerhed

Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard Shop Pay Visa

Dine betalingsinformationer bliver håndteret sikkert. Vi opbevarer ikke kredkort detaljer eller har adgang til dine kreditkort oplysninger.

Du synes måske om

Senest viste produkter